Conference: Theorizing the becoming-heritage, 11-13 2013

This is an invitation to participate in the session Theorizing the Becoming-heritage at ACSIS conference June 11–13 2013 in Norrköping, see below. The conference theme is On the move, see below.

 

Since the session puts emphasis on “the ‘critical’ as a phase, notion and perspective of becoming” we hope that this session can make up a seminal arena for discussing this theme in more depth and to explore its content in relation to different aspects of heritage.

 

Please consider contributing to this session, and please also spread it among your colleagues (around the globe J). Deadline for abstract is April 1.

 

Session abstract:

Critical heritage studies has recently emerged as a new field of study within heritage research. This session wants to explore this new area with emphasis on the “critical” as a phase, notion and perspective of becoming – the becoming-heritage(s). The session thus welcomes papers that centre heritage from perspectives that illuminate its on-the-move character and acknowledges it as fluid and provisionary, i.e. not yet static, included and canonized in hegemonic discourses and imageries. It can involve processes of cultural dissonance and consensus, as well as of cultural inclusion and exclusion. It covers questions concerning how heritage is emerging, constructed and transformed, in past well as present time. It also covers topics that can reveal how something that might become part of the officially recognized heritage, is not yet there. The session thus welcomes contributions and encourages discussions that problematize the relation between authorized heritage and various kinds of becoming-heritage(s).

This session aims at gathering existing and planned research that combines empirically grounded examinations with various kinds of theoretical perspectives, and especially at gathering new cutting edge knowledge within the areas of:

· the becoming-heritage: emergence of new heritages

· cultural heritage and the notion of sedentarism / nomadism

· movement within and around heritage sites and museums

· movements of/within the conceptualization of heritage

· Movement itself as heritage

Please contact the session leaders with your paper proposal not exceeding 250 words no later than April 1st 2013.

Dr.Wera Grahn, wera.grahn@liu.se

Dr. Ingrid Martins Holmberg, ingrid.holmberg@conservation.gu.se

About the session: https://www.isak.liu.se/acsis/konferenser/theorizing-the-becoming-heritage?l=sv

 

 

Från: kulturstudier-bounces@lists.liu.se [mailto:kulturstudier-bounces@lists.liu.seFör Johanna Dahlin
Skickat: den 19 mars 2013 11:23
Till: kulturstudier@lists.liu.se
Ämne: [kulturstudier] I rörelse: ACSIS kulturstudiekonferens 2013

 

Påminnelse! Sista dagen för att skicka in individuella papers och sessioner med angivna deltagare är 1 april. Sprid gärna!

I rörelse: ACSIS kulturstudiekonferens 2013

 

 

Temat för ACSIS kulturstudiekonferens 2013 är I rörelse. Det rör sig på många håll och sätt i världen, och kulturforskningen har en viktig roll för vår förståelse av dessa rörelser. Konferensen äger rum 11–13 juni 2013 i Norrköping och vi välkomnar bidrag i form av individuella papers, sessioner eller workshops som på olika sätt knyter an till rörelse och dess kulturella betydelse.

 

Förslagen kan anknyta till någon av nedanstående eller andra dimensioner av rörelse:

 

* Sociala rörelser

* Rörelse i rummet

* Rörelser över gränser

* Rörelse som förändring

* Kroppslig rörelse

* Begreppslig och metodologisk rörelse

 

Förslag på papers, sessioner eller workshops kan skickas in på svenska (norska och danska) eller engelska.

 

Preliminärt program och lista över redan accepterade sessioner och workshops som söker ytterligare deltagare finns på: https://www.isak.liu.se/acsis/konferenser/cfp?l=sv

 

 

Sessioner

Skicka förslag på sessioner och eller workshops med en beskrivning på max 250 ord till acsis-konferens@isak.liu se senast 1 april 2013. Ange sessions- eller workshopförslag i ämnesraden. I tillägg till en beskrivning av temat ange vilka papers (3–5 st) som är tänkta att ingå i session.

 

Individuellt paper

Skicka abstract på individuella papers (max 250 ord) senast 1 april 2013 till

acsis-konferens@isak.liu.se ange I rörelse i ämnesraden.

 

I år har konferensen ingen deltagaravgift, men ACSIS har inte möjlighet att täcka resa eller uppehälle för deltagarna. Deltagarantalet är begränsat till högst 200.

 

ACSIS är ett nationellt centrum för tvärvetenskaplig kulturforskning som strävar efter att stärka det kulturvetenskapliga forskningsfältet genom att bygga broar mellan lärosäten, ämnen och perspektiv. ACSIS är en samordnande och pådrivande resurs för svenska kulturforskare och sedan 2005 har ACSIS vartannat år arrangerat en bred kulturstudiekonferens som samlat kulturforskare både från Sverige och internationellt.

 

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Linköpings universitet

Tel 011 – 36 34 12

johanna.dahlin@liu.se

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: